Puse LV iedzīvotāju vēlas būt pašnodarbināti!

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Gandrīz puse jeb 49% Latvijas iedzīvotāju vēlētos paši būt sev darba devēji, nevis izvēlētos strādāt kāda uzņēmuma labā, liecina jaunākā Eiropas Komisijas (šeit) socioloģisko pētījumu centra “Eurobarometer” aptauja. 

Šo pamatoti var atzīt par objektīvu statistikas rādītāju, kas kalpo, kā iedrošinājums tīklamārketinga un pārdošanas industrijas iespējām Latvijas tirgū.

45% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka viņi vēlētos būt darba ņēmēji. Vidēji Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs 37% iedzīvotāju izvēlētos paši būt sev darba devēji, bet 58% vēlētos būt darba ņēmēji. Tīklamārketings.lv novērojumi netieši liecina par to, ka kvalitatīvu tīkla biznesa piedāvājumu, būtu gatavi uzklausīt vismaz puse no tiem, kas ir gatavi būt pašnodarbināti.

Kā pašnodarbinātā priekšrocības Latvijas iedzīvotāji min brīvību izvēlēties darba vietu un laiku. Turklāt nedaudz vairāk nekā puse jeb 51% respondentu norāda, ka kļūt sev par darba devēju Latvijā ir visnotaļ iespējams.Vienlaikus tie iedzīvotāji, kuri šādu iespēju nesaskata, kā galvenos iemeslus min nepietiekamos finanšu resursus un prasmes, kā arī nepiemērotos ekonomiskos apstākļus.

Vairāk nekā pusei jeb 55% Latvijas iedzīvotāju kļūšana par darba devēju šķiet pievilcīga iespēja, un šis rādītājs ir augstāks nekā vidēji ES, kur tikai 32% eiropieši uzņēmējdarbībā saskata pievilcību. Kā vislielākās bažas, kuras rastos, ja jau šodien cilvēkiem būtu jāsāk sava uzņēmējdarbība, četri no desmit respondentiem min bailes no bankrota, risku zaudēt savu īpašumu vai mājvietu, kā arī neregulārus ieņēmumus. Trīs no desmit aptaujātajiem jeb 29% apgalvo, ka kādreiz jau mēģinājuši vai arī plāno sākt savu uzņēmējdarbību. Vidēji ES šādu atbildi snieguši 23% respondentu. Latvijā aptauja veikta pagājušā gada jūnijā, un tajā piedalījās 1000 respondenti.

Sagatavots pēc LETA un Delfi.lv publikācijām.

Ziņas no www.tiklamarketings.lv

***

Leave a Reply