Tīkla mārketinga dalībnieka goda kodekss

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Neprasi, ko valsts var darīt priekš manis.

Jautā, ko vari tu darīt savas valsts labā.

(Džons Kenedijs, ASV prezidents,

Inaugurācijas runa 1961g.)

Tīkla Mārketinga kustības dalībnieks ir brīvs cilvēks; ”uzbraukt” viņam, piespiest, vai kā citādi iespaidot nav iespējams. Pat oficiāli viņa profesija saucas „neatkarīgais”, citiem vārdiem, brīvais distribūtors, bet pats galvenais dokuments, kurš reglamentē viņa darbību, visbiežāk tiek dēvēts par „Neatkarīgā distribūtora vienošanos”.

Tieši vienošanās, nevis kontrakts vai līgums, jo distribūtors dod savu PIEKRIŠANU strādāt pēc noteikumiem kuri ir dibināti kompānijā. Distribūtoru iespējams vadīt tikai ņemot vērā viņa personīgās intereses un veselo saprātu. Lai celtu tīkla koncepcijas darba efektivitāti, aizsargātu tā patērētāja (kurš pērk no distribūtora) tiesības, un lai pilnveidotu pircēju apkalpošanas servisu – pasaulē ir pieņemti vienoti distribūtora darbības principi, kuri tad arī tiek piedāvāti Jūsu uzmanībai.

Kļūstot par Tīkla Mārketinga koncepcijas dalībnieku, es apņemos:

1. Mācīties MLM (Multi level marketing) biznesa likumus, noteikumus un procedūras, kuras ir noteiktas tai kompānijā, kurā es strādāju, un sekot tām vienmēr un visur, gan vārdos, gan darbos.

2. Nepiekāpīgi pildīt saistības, kuras esmu uzņēmies pret klientiem, tīkla mārketinga kolēģiem, esošiem un topošiem partneriem.

3. Virzīt visas savas spējas lai apmācītu un iedvesmotu tos, par kuru sponsoru man ir palaimējies kļūt (jo vairāk ieguldīsi savos distribūtoros, jo augstāku darba rezultātu (gan materiālo, gan profesionālo) sasniegsi).

4. Izmantot savā darbībā tikai tos paņēmienus un stratēģiju, kuri nesīs labumu Tīkla mārketinga biznesam un pasaulei kopumā (šis punkts vērš distribūtora uzmanību uz to, ka raugoties uz viņa darbību spriež par visu Tīkla Mārketinga sistēmu, tāpat, kā skatoties uz bērniem rodas viedoklis par skolu, kurā viņi mācās, tātad, rīkojoties vajag atcerēties, ka Tu esi atbildīgs ne tikai Dieva un cilvēku priekšā, bet arī par Tīkla Mārketinga koncepciju kopumā).

5. Vienmēr un jebkuros apstākļos es pozitīvi vai neitrāli izteikšos par citu distribūtoru darbību un MLM kompānijām, turklāt pēc iespējas objektīvāk (lai kā arī gribētos palamāt konkurentus, vajag atcerēties, ka Tu lamā visu Tīkla Mārketinga koncepciju, bet viņa ir veidota tādā veidā, ka negodīgas kompānijas šeit vienkārši ilgi neizdzīvo (kompānijas izvēle ir tikai gaumes jautājums)).

6. Piedāvāt mazum pircējiem produkciju par cenu kura nav zemāka par mazumtirdzniecības cenu (šis punkts novērš dempinga iespēju, t.i. cenas pazeminājumu, ar mērķi palielināt pārdošanas apjomu uz citu distribūtoru zaudējumu rēķina).

7. Rekomendēt saviem distribūtoriem turēt saprātīgu, nelielu produkcijas rezervi, kura var būt vajadzīga darbam tuvākajā laikā, jo mana kompānija cenšas apgādāt klientus tikai ar svaigu produkciju (ne tikai šī iemesla dēļ, tas arī nodrošina pret nepacietīgiem distribūtoriem, kuri vēlas uzreiz vairāk pārdot, lai gūtu īslaicīgu labumu).

8. Stāstīt par izplatīšanu ar tīkla starpniecību pārliecinoši, bez pārspīlējumiem, ļaujot saprast, ka peļņa atkarīga no ieguldītajām pūlēm (Tīkla Mārketinga bizness sniedz neierobežotas peļņas iespējas, bet lai sasniegtu augstus ienākumus ir jāiegulda daudz personīgo pūliņu, sevišķi tīkla organizācijas radīšanas sākuma stadijā).

9. Censties risināt visas domstarpības ar maksimālu labvēlību un tīkla izplatīšanas Zelta likuma garā, kurš pauž: ”Būvējiet savu biznesu un gūstiet no tā ienākumus tādā veidā, lai tie ar kuriem Jūs sadarbojaties arī varētu augt un gūt ienākumus”.

10. Spēku un iespēju robežās palīdzēt Citiem distribūtoriem palielināt pārdošanas apjomus un viņu organizācijas izmērus balstoties uz sadarbības un savstarpējās palīdzības principiem, zinot, ka arī viņi kādreiz tāpat palīdzēs man (tas vēlreiz pasvītro to, ka citi distribūtori – drīzāk ir sabiedrotie, nekā konkurenti).

11. Piedāvājot saviem paziņām lietot manas kompānijas produkciju, es tāpat došu priekšroku citu Tīkla Mārketinga kompāniju produkcijai, kuru man piedāvās mani paziņas, turklāt nepretendējot uz viņu distribūtoru atlaidēm.

12. Saprotot kādas ir Tīkla Mārketinga priekšrocības preču virzībai, es atturēšos no citiem preču virzības veidiem, kuri ir raksturīgi tradicionāliem biznesa veidiem, saprotot, ka šie veidi nebūs tik efektīvi.

Tas nav zvērests, tie ir ētiski principi, kuriem sekojot distribūtors izveidos biznesu, kurš viņam nesīs ne tikai ienākumus ilgtermiņā, bet arī ievērojamu labumu apkārtējiem.

Tulkots no šejienes

Par ko paldies Harijam Krauzem

Ziņas no www.tiklamarketings.lv

***

6 Comments

  1. Anonīms
  2. Anonīms

Leave a Reply