Tīkla mārketinga definīcija

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.


Multi-level marketing (MLM, vairāk līmeņu mārketings tiek saukts arī par tīkla mārketingu vai tiešo tirdzniecību) ir biznesa modelis kurš veidots uz tiešās pārdošanas un franšīzu pamata.
Tīkla mārketinga bizness funkcionē iesaistot nealgotus pārdēvējus (kurus Tīkla mārketinga kompānijās mēdz dēvēt par Distributoriem, Neatkarīgajiem biznesa īpašniekiem, Franšīzu īpašniekiem, Tirdzniecības konsultantiem, Konsultantiem u.c.) lai pārdotu produktus un tai pat laikā iegūtu papildus pārdošanas komisiju balstoties uz citu zem viņa iesaistīto pārdevēju pārdošanas un rekrutēšanas rezultātiem.
Nosacījumi ir līdzīgi kā franšīzu (Franšīze: Pieredzes un tehnoloģiju kopums, kas par maksu tiek nodots sadarbības partnerim) nosacījumiem kur atlīdzība no pārdošanas tiek maksāta gan franšīzes turētājam gan zīmola īpašniekam. Šai gadījumā ir iespējami vairāki līmeņi ar cilvēkiem, kuri saņem atlīdzību no cilvēka, kurš organizācijā atrodas zemāk, veiktas pārdošanas.
Tīkla mārketings sastopas ar cilvēku noraidījumu pateicoties faktam, ka to ir viegli sajaukt ar nelegālajām pirmaīdas vai Ponzi biznesa shēmām (krāpnieciskas investīciju operācijas, kurās cilvēkus iesaista sākotnēji maksājot nepamatoti augstus procentus, kuri tiek maksāti pateicoties jaunu dalībnieku iemaksām, nevis uzņēmuma reālajiem darbības rezultātiem). Tīkla mārketings darbojas un ir atļauts visos 50 ASV štatos kā arī vairāk kā 100 citās valstīs un dažādi šī biznesa paveidi tiek dēvēti arī par pievienoto mārketingu (Affiliate marketing ir uz web risinājumiem balstīts mārketinga paņēmiens, kur biznesa turētājs samaksā vienam vai vairākiem starpniekiem/pievienotājiem affiliates par katru apmeklētāju, reģistrēto lietotāju, klientu vai pārdošanu, kas notikusi ar šī mārketinga starpniecību) un mājsaimniecību biznesa franšīzēm (home-based business franchising). Lielākoties piramīdas shēmu dibinātāji un dalībnieki cenšas prezentēt tās, kā legālu uz tīkla mārketinga pamatiem balstītu biznesu.
Legālajās tīkla mārketinga organizācijās jaunajiem izplatītājiem ir pašiem jāiegādājas apmācības un reklāmas materiāli, kā arī jāiegādājas noteikts daudzums izplatāmo produktu. Visbiežāk pielietotais tests, lai izprastu vai piedāvātā biznesa iespēja atbilst legālam tīkla mārketinga biznesa modelim ir pieturēšanās pie tā sauktā 70% nosacījums, kurš ar bonusu un ierobežojumu palīdzību veicina to, lai dalībnieks pārdod/patērē 70% no iepriekš iegādātās produkcijas.
Šim nosacījumam dažādās organizācijas ir dažādas interpretācijas. Dažas tīkla mārketinga firmas uzstāj, lai 70% no iepriekš iegādātās preces pārdod patērētājiem ārpus organizācijas, savukārt citas firmas ļauj, ka pašu patēriņs sastāda būtisku daļu no iesaistīto dalībnieku pārdošanas apjoma.
Tulkots no wikipedia.

Ziņas no www.tiklamarketings.lv

***

4 Comments

  1. Anonīms
  2. Anonīms
  3. Anonīms

Leave a Reply