Uzņēmējdarbības potenciāls krīzes laikā aug.

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Sadarbībā ar Amway tapis Eiropas mēroga pētījums, kurš atklāj krīzes laikā atbrīvojušos uzņēmējdarbības potenciālu. 69% respondentu 16 Eiropas valstīs izrāda pozitīvu attieksmi pret pašnodarbinātību Vispozitīvākā attieksme ir dāņiem, visnegatīvākā – ungāriem Ja salīdzina 2010. un 2011. gadu, tad pašnodarbinātības potenciāls visā Eiropā saglabājas nemainīgs 50% grieķu var iedomāties sevi uzsākam savu biznesu Vidēji 2/3 aptaujāto iedzīvotāju (69%) 16 Eiropas valstīs ir pozitīva attieksme pret pašnodarbinātību.

Ja salīdzina 2010. un 2011. gadu, tad pašnodarbinātības potenciāls visā Eiropā paliek nemainīgs: katrs trešais respondents (38%) var iedomāties sevi uzsākam savu biznesu, bet Grieķijā to saka pat katrs otrais respondents (50%). Trīs no četriem respondentiem (78%) uzskata, ka pēc desmit gadiem darba tirgū uzņēmējdarbībai būs tikpat liela vai pat lielāka nozīme. Par to liecina pētījuma Amway European Entrepreneurship Report 2012 rezultāti, kurus ikgadējās Pasaules uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros publicējuši Amway Europe un Minhenes Universitātes Uzņēmējdarbības centrs. Dānijas iedzīvotājiem ir vispozitīvākā attieksme pret pašnodarbinātību (85%), un tie arvien ieņem pirmo vietu aptaujāto valstu vidū; Francija ir 2. vietā (77%) un Lielbritānija – 3. vietā (75%). Visnegatīvākā attieksme pret pašnodarbinātību ir Ungārijā (47%), Austrijā un Vācijā (katrā pa 35%), kā arī Spānijā (32%). Tomēr visaugstākais pašnodarbinātības potenciāls ir Grieķijā: katrs otrais grieķis (51%) uztver pašnodarbinātību kā iespēju atgriezties darba tirgū vai kā alternatīvu nodarbinātības veidu, kamēr Eiropā šis rādītājs ir vidēji 22%. “Uzņēmējdarbības loma Eiropas valstu ekonomikā pieaug. Tādēļ diskusijas veicināšana un uzņēmējdarbības nostiprināšana sekmē ekonomisko izaugsmi un pārticību,” saka Mihaels Meisners (Michael Meissner), Amway Europe viceprezidents korporatīvajās lietās.

Nākotnē uzņēmējdarbībai būs vēl lielāka nozīme Respondenti Dānijā (94%), Austrijā un Lielbritānijā (katrā 86%), Itālijā un Spānijā (katrā 85%) paredz, ka nākamo 10 gadu laikā uzņēmējdarbības nozīme pieaugs vai paliks nemainīga. Tikai Francijas (23%), Grieķijas (22%) un Polijas (18%) iedzīvotāji paredz uzņēmējdarbības nozīmes samazinājumu mūsdienu darba tirgū. Vissvarīgākie iemesli, kādēļ aptaujātie eiropieši uzsāktu savu biznesu, ir “neatkarība no darba devēja” (45%), “pašrealizācija, iespēja īstenot savas idejas” (38%) un “papildu ienākumu iespējas“ (33%). Savukārt kā lielākie šķēršļi tiek minēti “sākumkapitāla trūkums” (57%), “nedroša ekonomiskā situācija” (44%) un “bailes no neveiksmes” (35%). “Lai pilnībā atbrīvotu uzņēmējdarbības potenciālu Eiropā, Amway aicina politiķus spert soļus un radīt apstākļus, kas noņemtu neveiksmes zīmogu no uzņēmējiem, paaugstinātu izglītības līmeni un veicinātu uzņēmējdarbību sieviešu, vecāka gadagājuma cilvēku, etnisko minoritāšu un jauniešu vidū,” Amway iniciatīvas galveno mērķi skaidro M. Meisners.

Ekonomiskā situācija un finansiālā nedrošība ietekmē uzņēmējdarbību Eiropā Pētījums parādīja, ka finansiālā krīze ietekmē cilvēku attieksmi pret uzņēmējdarbību: 79% grieķu un 59% spāņu saka, ka nedrošā ekonomiskā situācija traucēja viņiem kļūt par pašnodarbinātajiem. Savukārt grieķus biedē arī finansiālās problēmas: “sākumkapitāla neesamība” (74%) un “publiska finansējuma trūkums” (62%) tiek uztverti kā papildu šķēršļi.

Mūsdienu darba tirgus dinamika: uzņēmējdarbības iemaņas kā reakcija uz mainīgām prasībām Runājot par uzņēmējiem, eiropieši piekrīt, ka tie ir neatkarīgāki, lemjot par to, kur strādāt (45%), uzdrošinās sākt kaut ko jaunu (45%) un var elastīgāk rīkoties ar savu laiku (40%). “Šodien, lai saglabātu vietu darba tirgū, ar profesionālu darbu vien nepietiek. Nākotnes darbaspēku raksturos mobilitāte, elastīgums un gatavība mācīties visu mūžu – šis iemaņas visvairāk tiek attiecinātas uz uzņēmējiem,” nobeigumā atzīst M. Meisners.  

Tipiska pašnodarbināta persona ir jauns vīrietis ar augstāko izglītību Kā liecina pētījums Amway European Entrepreneurship Report 2012, tipiskā pašnodarbinātā persona ir jauns vīrietis ar universitātes diplomu. 78% respondentu vecumā līdz 30 gadiem (salīdzinot ar 69% visās vecuma grupās) izrāda pozitīvu attieksmi pret pašnodarbinātību. Gandrīz katrs otrais respondents (48%) šajā vecuma grupā var iedomāties sevi uzsākam savu biznesu (39% visās vecuma grupās). Runājot par dzimumu atšķirībām, vīriešiem (2012: 71%, 2011: 75%) ir nedaudz pozitīvāka attieksme pret uzņēmējdarbību nekā sievietēm (2012: 67%, 2011: 68%). Pēdējo divu gadu laikā sieviešu attieksme palikusi nemainīga (-1%), kamēr vīriešiem tā ievērojami samazinājusies (-4%).

Par pētījumu Laiks: 2012. gada maijs – jūnijs Izlase: 17 768 sievietes un vīrieši vecumā no 14 gadiem (attiecīgo valstu iedzīvotājus reprezentējošā mērķa grupa) Valstis: 16 Eiropas valstis (Austrija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Krievija, Lielbritānija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija) Metode: klātienes/telefonintervijas Kas veica: GfK Nuremberg, Vācija

Avots šeit:

http://news.amway-latvia.com/amway-eiropas-meroga-petijums-atklaj-krizes-laika-atbrivojusos-uznemejdarbibas-potencialu/

Ziņas no www.tiklamarketings.lv

***

Leave a Reply